BAGARENS BÄSTA VÄN

Med ett driftsäkert jäsrum eller kyljäsrum från ABBU slipper du de tidiga och slitsamma morgontimmarna i bageriet. Du laddar enkelt vagnarna och kör in dem i jäsrummet på eftermiddagen. När du kommer på plats påföljande dag är godset färdigjäst.

Oavsett vilken vagnstorlek man har så finns det ett flertal jäsrumsstorlekar att välja på, allt efter ert behov och den yta som finns till förfogande. Jässkåpens front och insida är beklädda i rostfritt stål och övriga sidor i aluminium.

Panel jässkåp | Prover

LÄTT ATT MANÖVRERA

Manöverpanelen ger dig full möjlighet att styra jäsningsprocessen både vid automatisk programdrift och vid manuell körning. Temperatur, fuktighet, vilningstider och klockslag för när godset ska vara färdigt matas enkelt in via panelen. Fuktighet kan även ges under kylfasen.

Provematic tunnelutförande | tunnel configuration

Tunnelutförande

TILLVAL FÖR PROVEMATIC

  • Glasfönster i dörrarna
  • Belysning
  • Ökad totalhöjd
  • Värmegolv (minskar innerhöjden med 20 mm)
  • Tunnelutförande  (dörrar i båda ändar)

PROVEMATIC SCANDINAVIA

Vagnsstorlek 520×600 mm
eller 540×630 mm

Provematic Scandinavia är anpassad för den skandinaviska marknaden och den något mindre vagnsstorleken. Provematic Scandinavia är i standardutförande utrustade med kylutrustning men går även att få levererade utan och används då enbart som jässkåp. Skåpen kan även anpassas för bagerier med centralkyl.

Provematic Scandinavia konfiguration | configuration
Modell Antal vagnar Bredd utv. (mm) Fri bredd inv. (mm) Djup utv. (mm) Fritt djup inv. (mm) Värme- effekt (kW) Kylelementets placering
PS11 1 930 580 860 680 3,3 Vänster sida
PS12 2 930 580 1500 1320 3,3 Vänster sida
PS13 3 930 580 2160 1980 4,3 Vänster sida
PS21 2 1390 1160 960 680 3,3 Baksidan
PS21(MP) 2 1560 2×580 860 680 3,3 Mitten
PS22(B) 4 1390 1160 1600 1320 6,5 Baksidan
PS22(S) 4 1510 1160 1500 1320 6,5 Vänster sida
PS23 6 1510 1160 2160 1980 6,5 Vänster sida
PS31 3 1940 1710 960 680 4,3 Baksidan
PS32 6 1940 1710 1600 1320 6,5 Baksidan
PS33 9 2160 1710 2160 1980 8,5 Båda sidor
PS34 12 2160 1710 2820 2640 11,5 Båda sidor
PS41 4 2510 2280 960 680 6,5 Baksidan
PS42 8 2730 2280 1500 1320 8,5 Båda sidor
PS43 12 2730 2280 2160 1980 11,5 Båda sidor
PS44 16 2730 2280 2820 2640 11,5 Båda sidor

Höjd: utv. 2150 mm (exklusive ev. kylkompresor) inv. 1905 mm
(MP): Mittpost (B): Kylbatteri baksida (S): Kylbatteri sida

PROVEMATIC GLOBAL

Vagnsstorlek 575×762 mm
eller 670×800 mm

Provematic Global är till skillnad från Provematic Scandinavia anpassad för att fungera väl ihop med något större vagnar.

Provematic Global - Konfiguration | Configuration
Modell Antal vagnar Bredd utv. (mm) Fri bredd inv. (mm) Djup utv. (mm) Fritt djup inv. (mm) Värme- effekt (kW) Kylelementets placering
PG11 1 1110 770 1060 900 3,3 Vänster sida
PG12 2 1110 770 1940 1780 4,3 Vänster sida
PG13 3 1110 770 2820 2640 5,3 Vänster sida
PG21 2 1710 1490 1180 900 4,3 Baksidan
PG22 4 1940 1490 1940 1780 8,5 Båda sidor
PG23 6 1940 1490 2820 2640 10,5 Båda sidor
PG31 3 2440 2220 1180 900 5,3 Baksidan
PG32 6 2730 2280 2160 1980 10,5 Båda sidor
PG33 9 2730 2280 2820 2640 11,5 Båda sidor

Höjd: utv. 2150 mm (exklusive ev. kylkompresor) inv. 1905 mm